Home > About > Directors
Directors

Current

Director:
Yongming Luo
Vice director:
Yujun WangXin SongFang Wang
Yongming Luo

Yongming Luo

Yujun Wang

Yujun Wang

Xin Song

Xin Song

Fang Wang

Fang Wang

2013.10-2020.2

Director:
Meidong Zhou
Deputy director:
Mengfang ChenXingxiang Wang

2009.3-2011.3

Director:
Yongming Luo
Deputy director:
Xingxiang WangJing Song